تعداد حملاتی که از آسیب پذیری اصلاح نشده IE سوء استفاده می کنند به شدت در حال افزایش می باشد و این نشان می دهد که این آسیب پذیری نه تنها در حملات هدفمند مورد سوء استفاده قرار می گیرد بلکه در حملات دیگری نیز از آن سوء استفاده می شود.

این آسیب پذیری مرورگر IE نسخه های 9 و 10 را تحت تاثیر قرار می دهد و روز سیزدهم فوریه توسط محققان امنیتی شرکت FireEyeبه طور عمومی افشاء شده است.

شرکت مایکروسافت راهنمایی امنیتی را در خصوص این آسیب پذیری با عنوان CVE-2014-0322 منتشر کرد و یک ابزار برطرف کننده موقت نیز برای آن منتشر ساخت. با این وجود این شرکت تاکنون اصلاحیه دائمی برای برطرف کردن این مشکل از طریق کانال به روز رسانی ویندوز منتشر نکرده است.

این حملات که توسط شرکت های امنیتی گزارش شده است با عنوان "watering hole attacks" شناخته می شوند زیرا وب سایت هایی را که افراد خاص مشاهده می کنند هدف قرار می دهد. این افراد مورد هدف مهاجمان می باشند.

محقق امنیتی شرکت سایمانتک در پستی در یک وبلاگ نوشت: ما از نزدیک حملات مبتنی بر CVE-2014-0322 را نظارت می کنیم. مشاهده کردیم که روند این حملات از حملات هدفمند به سمت گسترش آن بر روی کاربران اینترنتی نیز تغییر یافته است.

با توجه به داده های شرکت سایمانتک، تعداد حملاتی که از این آسیب پذیری سوء استفاده می کنند از 22 فوریه تاکنون به شدت افزایش یافته است و کاربران را در سراسر جهان از جمله امریکای شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده است.

اگر حمله با موفقیت انجام شود، یک تروجان بانکی می تواند اعتبارنامه های ورود به بانک های خاص را به سرقت ببرد.

کاربران باید مرورگر IE خود را به نسخه 11 ارتقاء دهند زیرا این آسیب پذیری در نسخه 11 وجود ندارد و یا برطرف کننده موقتی را که شرکت مایکروسافت عرضه کرده است، نصب نمایند.

منبع:مرکز ماهر