چند روز پیش متوجه شدم که کسانی که با من تماس میگیرند با پیغام ضبظ شده تبلیغاتی مواجه می شوند که این پیغام اپراتوری به نام Isim را تبلیغ می کند. به نظر من این نوع تبلیغات چیزی فراتر از SPAM هست ! صد رحمت به اسپم ! من هیچوقت حتی از سیستم آهنگ پیشواز هم استفاده نکردم و اینکه ناخواسته برای همه دارندگان خط ایرانسل این پیغام پخش شود .... ! 

واقعا اگر کسی وقتش رو داره خواهش میکنم که از این جریان شکایت قانونی کنه. امیدوارم هیچوقت دیگه شاهد اینگونه تبلیغات ناخواسته نشویم. این حرکت باعث شد که من سریعا خط خودم رو به همراه اول منتقل کنم و امیدوارم که این حرکت باعث از دست دادن تعداد قابل توجهی مشترک از ایرانسل شود که از این پس کمی فکر قبل از اینگونه تصمیمات داشته باشند.

 

موفق و پیروز باشید