مارک زوکر برگ (مدیر و مجری پروژه فیس بوک) میگوید هدفش از ایجاد فیس بوک متصل کردن تمام مردم جهان به یکدیگر است. در حال حاضر بعد از گذشت 9 سال مارک و گروهش توانسته اند بیش از 1 بیلیون نفر را از طریق این شبکه اجتماعی به یکدیگر متصل کنند . اما او میگوید هنوز 5 بیلیون (میلیارد) نفر دیگر مانده اند و مارک با مشکل بزرگی رو به رو شده ! مشکل این است که بسیاری از این 5 میلیارد نفر باقی مانده به اینترنت دسترسی ندارند ! او میگوید تمرکز زیادی روی این قضیه کرده و به نظرش یکی از بزرگترین چالش های نسل ماست . 

متن فوق ترجمه گفته های مارک زوکر برگ در فیس بوک شخصی اش می باشد که توسط من انجام شده. عکسی که برای این پست آپلود کردم هم نموداری است که فیس بوک از Friendship های موجود در دیتابیس خود از سراسر جهان ترسیم کرده است می باشد که هم اکنون روی قسمت Cover صفحه شخصی مارک قرار داره. خدا میدونه حرکت بعدی این نابغه چیه . من واقعا مارک رو نابغه تمام عیار می شناسم ...