گوگل می خواهد برای مردم بدون اینترنتی که در مناطق دور افتاده زمین زندگی می کنند ، اینترنت قراهم کند ; آن هم با استفاده از بالون هایی که آنتن ها را در ارتفاع بالای جو حمل می کنند . آنها کارشان را از خانه یک کشاورز نیوزلندی شروع کردند که در روستای دور افتاده زندگی می کند.

آنها یک توپ قرمز رنگ بالای خانه او نصب کرده اند که در واقع یک آنتن است . این آنتن با فرستنده دیگری که توسط بالون در ارتفاع بالای جو حمل می شود ارتباط برقرار کرده و اینترنت را به خانه این کشاورز و همسرش می آورد. گام اول این آزمایش در منطقه "کری چرچر" انجام می شود که قرار است طی آن 50 نفر در این منطقه دور افتاده صاحب اینترنت بالونی شوند .اگر همه چیز به خوبی پیش برود آن وقت این مقدمه ای خواهد بود برای راه اندازی اینترنت برای بخش بزرگی از مردم که از دسترسی به آن محروم هستند . تا پیش از این مشکلات هوا کردن بالون های مرتفع از جمله موانع پیش روی این طرح بود ; اما حالا که به هوا فرستادن آنها راحت تر و مطمئن تر شده است می شود از آنها برای بردن اینترنت به مناطق دور افتاده جهان استفاده کرد. این بالون ها باید به ارتفاع 18 کیلومتری برسند که دو برابر بالاتر از پروازهای تجاری رایج است و به این ترتیب خطری هم تهدیدشان نمی کند . نام این پروژه Loon می باشد .

 

فرض کنید در آینده ای نه چندان دور در دریا یا در قطب به راحتی به اینترنت دسترسی خواهید داشت ...