مک دونالد رستوران خیلی خوبیه ! به مردم کمک میکنه ، 24 ساعت است تقریبا ! ولی ایران رو محروم کرده از خودش . گفتم شاید لازمه یکم سر به سرش بذاریم 

 

حمله با روش های خیلی ساده ! برای مشاهده وب سایت مک دونالد فرانسه کلیک کنید