لینوکس

"هدف از تولید لینوکس Distro ،کاربران ناتوان می باشد" . دیسترو ، سیستم عاملی است که 360 میلیون نفر منتظر آن هستند ! در حال حاضر سیصد و شصت میلیون نفر در دنیا نابینا و یا ناتوان هستند . برای مثال 90% آنها کشورهای در حال توسعه هستند . همچنین 80% آنها در ایالات متحده آمریکا بیکار هستند ! در ضمن هزینه نرم افزار های استفاده نابینایان نیز حدود 900 دلار می باشد .

مایکروسافت در Windows 8 سعی به بهبود استفاده اینگونه کاربران کرده اما در بخش لینوکس این پروژه جدید به نام لینوکس distribution روی اینگونه کاربران تمرکز کرده است .

 

Jonathan Nadeau نام طراح این نسخه از لینوکس می باشد . این نسخه فقط برای کاربران نابینا نیست . بلکه کسانی که از معایب های یادگیری و افراد با مهارت های حرکتی کم و ... رنج می برند نیز می توانند از این نسخه از لینوکس استفاده کنند .

 

Nadeau که خودش از سال 1992 حاصل از یک تصادف کور است می گوید : "تا کی میخواهیم تحمل کنیم ؟"

 

در این نسخه ابزار هایی مانند text-to-speech, readers such as eSpeak و  Festival استفاده شده است .

 

 

نویسنده این خبر : سینا احمدی نشاط

 

موفق و پیروز باشید